Welkom

Stichting CA-ICT stimuleert kwaliteit en werkgelegenheid in ICT functies

Als Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT helpen wij ICT-organisaties en organisaties met ICT-functies bij subsidieaanvragen en subsidietrajecten voor opleidingen door onze expertise en zonodig door voorfinanciering van opleidingskosten. Daarnaast stimuleren en sponsoren wij initiatieven die leiden tot meer werkgelegenheid en concrete plaatsingen van werknemers in ICT-functies.

Blog van de voorzitter

Praktijk Gestuurd Onderwijs in IT leidt in de meeste gevallen tot een baan!

Praktijk Gestuurd Onderwijs in IT leidt in de meeste gevallen tot een baan!

Gepubliceerd:

Al sinds de jaren zeventig wordt in het onderwijs gepraat over begeleid leren en stages (PGO) en duaal-leren (Duitsland). Maar echt serieus en succesvol implementeren, opnemen in curricula, resultaten meten en conclusies trekken heb ik eigenlijk nooit gezien. Het lijkt zo ideaal: direct toepassen wat je geleerd hebt en de problemen of vragen die in de praktijk ontstaan direct oplossen in de volgende lessen of individueel met je docent. Het lijkt op het doorwrochte Gilde-systeem uit de late Middeleeuwen: het meester–gezel principe.

Als bestuur van Stichting CA-ICT ervaren wij sinds enige tijd succes met deze benadering bij een aantal projecten die wij financieel ondersteunen. Het succes bestaat uit de combinatie van studeren en begeleid werken, gevolgd door (gegarandeerd) een baan. De projecten zijn de volgende:

  • ICT-Valuepack-opleiding van de IT-PerformanceHouse Academy (ITPH Academy) in Zwolle: Aansluitend op een MBO-, HBO- of WO opleiding volgen kandidaten een gerichte IT-opleiding van maximaal 6 maanden op actuele onderwerpen en praktische toepassingen (ICT Valuepack), wat direct leidt tot een IT-baan in de regio. Zie itph-academy.nl.
  • BIT-Students: Een kleine jonge organisatie, opgezet door studenten bieden collega-studenten op HBO-en WO-niveau de mogelijkheid om naast hun studie IT-werk te doen (via leercontracten) voor klanten/organisaties/bedrijven tegen bescheiden tarieven met de afspraak dat men moet leren van het werk. Zie bit-students.com.
  • ICT Lab Utrecht: Een initiatief van de Economic Board Utrecht. Het biedt studenten op MBO-, HBO- en WO-niveau de mogelijkheid IT-projecten uit te voeren voor echte klanten uit e regio Utrecht. Er wordt gewerkt in teams van drie studenten. Zie economicboardutrecht.nl
  • VHTO biedt meisjes met belangstelling voor ICT verschillende platforms voor IT: van speelse kennismaking tot probleemoplossend spelen en werken voor profit en non-profit (IT-) organisaties. Zie vhto.nl

Wat in al deze gevallen opvalt is dat het initiatief niet uit het onderwijs komt, maar uit het bedrijfsleven.

Zou dan toch eindelijk “Praktijk Gestuurd Onderwijs” volwassen worden en een serieuze bijdrage gaan leveren aan een optimale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt?

Roel Schulting
Voorzitter stichting CA-ICT

recente activiteiten

Sectorplan ICT

In een eerste Sectorplan (2014 - 2015) zijn voor een bedrag van ruim 4 miljoen euro enkele tientallen mensen van werk naar werk begeleid en bijna 2.000 werknemers geschoold.

Het CA-ICT heeft een sectorplan ICT opgesteld en hier vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidie op verkregen. Het Sectorplan heeft tot doel om in 2016 en 2017 1.100 werkzoekenden en met werkloosheid bedreigde werkenden aan een nieuwe baan te helpen.

Opleidingen vinden en subsidiƫren

Wij bieden inzicht in te subsidiëren opleidingen en betrokken opleidingsinstituten waardoor aanvraag en uitvoering van subsidies eenvoudig wordt

Werkgelegenheid stimuleren

Wij koppelen organisaties met werkstimulerende ideeën en projecten via sponsoring en leningen aan werkzoekenden, zoals schoolverlaters, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen met ervaring.

recente projecten

Geef IT Door

Ben je ICT professional? Of werk je op een school? Geef IT Door!

Geef leerlingen een beter beeld van de vele en veelzijdige carrièrekansen op de arbeidsmarkt voor ICT'ers.

Daag hen uit om te kiezen voor een opleiding én loopbaan in de ICT.

Codeweek 2016

De Codeweek vraagt aandacht voor het belang van leren programmeren. Dit jaar vindt van 15 t/m 23 oktober de Codeweek 2016 plaats. Deze week worden er door het hele land activiteiten georganiseerd met als doel kinderen kennis te laten maken met programmeren. Ook moet de Codeweek kinderen stimuleren zelf aan de slag te gaan met programmeren.

CA-ICT TalentCenter

Wat is het CA-ICT TalentCenter? Op dit Scholings- en ontwikkelplatform kunnen onderwijs, ICT-professionals en ICT-werkgevers informatie vinden over arbeidsmarkttrends, onderwijsaanbod, relevante informatie, self-assessments, vacatures en tips.

DMG - Dragon Media Group B.V.

Dragon Media Group BV (DMG) werkt samen met het ROC ICT College en met ondersteuning van Stichting CA ICT aan het project ondernemend leren. (Olé)
Tijdens een vooraf gedefinieerde periode krijgen leerlingen van het ICT College projecten uit het bedrijfsleven aangeboden.

IT-Trendradar

In 2013 heeft CA-ICT aan IT Performance House (ITPH) gevraagd een projectvoorstel te ontwikkelen gericht op het vinden van IT-trends en het hierop reageren met passende opleidingen en aansluitend banen in eerste instantie bij voorkeur in de regio Zwolle. Bij ervaring en succes mogelijk een uitrol naar andere regio’s in het land. Hiervoor stelde CA-ICT een kwart miljoen euro beschikbaar.

Meisjes en ICT

VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bètawetenschappen, techniek en ICT te vergroten. In Nederland kiezen weinig meisjes voor een ICT-opleiding.

overige projecten

Sioux

Als softwareontwikkelaar is Sioux afhankelijk van hoog ontwikkelde, gemotiveerde en actueel geïnformeerde medewerkers. Opleiding en coaching is niet genoeg om de snelle en complexe ontwikkeling in de sector bij te houden.

ICT Expertise Centrum

Voor het onderwijs, maar ook voor studenten, is het bijna onmogelijk om de ontwikkelingen in ICT te volgen en de consequenties te overzien van ontwikkelingen voor beroepskeuze of -richting.

Capgemini

Een specifieke coachingsmethode (ZKM) voor werknemers die óf zijn vastgelopen in hun functioneren óf meer uitdaging zoeken in hun loopbaan.

Unica Schutte ICT

Sponsoring van een interne tweejarige loopbaanopleiding voor net afgestudeerden.

Caesar Groep

In een streven naar het optimaliseren van saamhorigheid, teamwork en bedrijfstrots heeft Caesar Groep gekozen voor projectdagen waarbij medewerkers een dag werken als begeleider in tehuizen waar jongeren wonen met ontwikkelingsstoornissen.

Gehandicapten in ICT

Het Dorp is een woongemeenschap in Arnhem voor mensen met een ernstige lichamelijke of meervoudige handicap. Door de aangepaste infrastructuur, kunnen zij gemakkelijker zelfstandig wonen in deze omgeving.