Welkom

Stichting CA-ICT stimuleert kwaliteit en werkgelegenheid in ICT functies

Als Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT helpen wij ICT-organisaties en organisaties met ICT-functies bij subsidieaanvragen en subsidietrajecten voor opleidingen door onze expertise en zonodig door voorfinanciering van opleidingskosten. Daarnaast stimuleren en sponsoren wij initiatieven die leiden tot meer werkgelegenheid en concrete plaatsingen van werknemers in ICT-functies.

Blog van de voorzitter

Roel Schulting blogfoto versie 4

Meer IT in de klas?

Al jaren praten we over meer IT in de klas: zowel als hulpmiddel als ook als vak. Voor de kleintjes kan programmeren al spelenderwijs, zoals in het onderwijs van Finland bewezen is. Voor de oudere leerlingen kan het spannender d.m.v. de ontwikkeling van games, zoals in het onderwijs van Engeland wordt gedaan. In Nederland doen we het mondjesmaat en incidenteel en dan voornamelijk gefinancierd door private partijen. Naast de Stichting CA-ICT, die er tonnen in steekt, moet gedacht worden aan Nederland ICT, VHTO, Platform Bèta Techniek, ECP en nog veel anderen.

Maar het begint bij een push door de Overheid. Zolang in Nederland het nog altijd mogelijk is te communiceren met de Overheid via papier én email zal de ontwikkeling hier niet snel gaan. Dan had de Overheid van Denemarken lef: Daar kan men nu alleen nog maar per email of via een website met m.n. de Belastingdienst communiceren. Dat leidt tot versnelling en het voelen van de noodzaak. Natuurlijk mogen er uitzonderingen zijn, m.n. voor senioren en behoeftigen. Maar niet voor grote groep burgers tussen bijvoorbeeld 7 en 70 jaar.

Om het onderwijs klaar te maken voor IT in de klas moeten we op meerdere niveaus tegelijk beginnen: 1. bij de docenten op de PABO; 2. bij de leerlingen op de PABO; 3. bij de docenten in het lager onderwijs én het voortgezet onderwijs. En wie geven die opleidingen of begeleiding? De eerste jaren kan dat door de commerciële ICT opleidingsinstituten die de nodige lesstof al lang ontwikkeld en uitgevoerd hebben voor hun doelgroepen in het bedrijfsleven. Met kleine aanpassingen kunnen zij deze al terugverdiende lesstof zo transponeren naar de op te leiden docenten. Zij blijken daartoe ook bereid, zien het zelfs als een eer om zo de Overheid te helpen. Natuurlijk kost dat geld, dat zou het toch kosten. Maar de opleidingsinstituten doen het voor aanzienlijk lagere bedragen dan we van hen gewend zijn, omdat het al terugverdiende lesstof is en omdat het om een bulk aan uren en lessen gaat. Maar belangrijker is dat de minister van Onderwijs én het Onderwijs zelf het moet willen.

Recent heb ik hier nog eens een interview over gegeven.

Lees het als je wilt: https://issuu.com/tkmst/docs/primaonderwijsnov2016/28

Roel Schulting

voorzitter Stichting CA-ICT

recente activiteiten

Sectorplan ICT

In een eerste Sectorplan (2014 - 2015) zijn voor een bedrag van ruim 4 miljoen euro enkele tientallen mensen van werk naar werk begeleid en bijna 2.000 werknemers geschoold.

Het CA-ICT heeft een sectorplan ICT opgesteld en hier vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidie op verkregen. Het Sectorplan heeft tot doel om in 2016 en 2017 1.100 werkzoekenden en met werkloosheid bedreigde werkenden aan een nieuwe baan te helpen.

Employability: www.caict-talentcenter.nl

Opleidingen vinden en subsidiƫren

Wij bieden inzicht in te subsidiëren opleidingen en betrokken opleidingsinstituten waardoor aanvraag en uitvoering van subsidies eenvoudig wordt

Werkgelegenheid stimuleren

Wij koppelen organisaties met werkstimulerende ideeën en projecten via sponsoring en leningen aan werkzoekenden, zoals schoolverlaters, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen met ervaring.

recente projecten

Geef IT Door

Ben je ICT professional? Of werk je op een school? Geef IT Door!

Geef leerlingen een beter beeld van de vele en veelzijdige carrièrekansen op de arbeidsmarkt voor ICT'ers.

Daag hen uit om te kiezen voor een opleiding én loopbaan in de ICT.

Codeweek 2016

De Codeweek vraagt aandacht voor het belang van leren programmeren. Dit jaar vindt van 15 t/m 23 oktober de Codeweek 2016 plaats. Deze week worden er door het hele land activiteiten georganiseerd met als doel kinderen kennis te laten maken met programmeren. Ook moet de Codeweek kinderen stimuleren zelf aan de slag te gaan met programmeren.

CA-ICT TalentCenter

Wat is het CA-ICT TalentCenter? Op dit Scholings- en ontwikkelplatform kunnen onderwijs, ICT-professionals en ICT-werkgevers informatie vinden over arbeidsmarkttrends, onderwijsaanbod, relevante informatie, self-assessments, vacatures en tips.

DMG - Dragon Media Group B.V.

Dragon Media Group BV (DMG) werkt samen met het ROC ICT College en met ondersteuning van Stichting CA ICT aan het project ondernemend leren. (Olé)
Tijdens een vooraf gedefinieerde periode krijgen leerlingen van het ICT College projecten uit het bedrijfsleven aangeboden.

IT-Trendradar

In 2013 heeft CA-ICT aan IT Performance House (ITPH) gevraagd een projectvoorstel te ontwikkelen gericht op het vinden van IT-trends en het hierop reageren met passende opleidingen en aansluitend banen in eerste instantie bij voorkeur in de regio Zwolle. Bij ervaring en succes mogelijk een uitrol naar andere regio’s in het land. Hiervoor stelde CA-ICT een kwart miljoen euro beschikbaar.

Meisjes en ICT

VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bètawetenschappen, techniek en ICT te vergroten. In Nederland kiezen weinig meisjes voor een ICT-opleiding.

overige projecten

Sioux

Als softwareontwikkelaar is Sioux afhankelijk van hoog ontwikkelde, gemotiveerde en actueel geïnformeerde medewerkers. Opleiding en coaching is niet genoeg om de snelle en complexe ontwikkeling in de sector bij te houden.

ICT Expertise Centrum

Voor het onderwijs, maar ook voor studenten, is het bijna onmogelijk om de ontwikkelingen in ICT te volgen en de consequenties te overzien van ontwikkelingen voor beroepskeuze of -richting.

Capgemini

Een specifieke coachingsmethode (ZKM) voor werknemers die óf zijn vastgelopen in hun functioneren óf meer uitdaging zoeken in hun loopbaan.

Unica Schutte ICT

Sponsoring van een interne tweejarige loopbaanopleiding voor net afgestudeerden.

Caesar Groep

In een streven naar het optimaliseren van saamhorigheid, teamwork en bedrijfstrots heeft Caesar Groep gekozen voor projectdagen waarbij medewerkers een dag werken als begeleider in tehuizen waar jongeren wonen met ontwikkelingsstoornissen.

Gehandicapten in ICT

Het Dorp is een woongemeenschap in Arnhem voor mensen met een ernstige lichamelijke of meervoudige handicap. Door de aangepaste infrastructuur, kunnen zij gemakkelijker zelfstandig wonen in deze omgeving.